f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำความสะอาดขจัดคราบยางสะสมบนผิวทาง รหัสงาน 21570 ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.318+580 - กม.318+820 (ด้านซ้ายทาง) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,680 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 636/-/66/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC. จำนวน 3 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 636/60/66/248 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 102 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2566 636/60/66/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.21+000 - กม.24+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2566 คค 06053/พ.1/e.49/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+200 - กม.39+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/05/2566 คค 06053/พ.1/e.48/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน 2566 ตามใบเช่าเลขที่ 636 - 66 170 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 16/05/2566 636/-/66/170 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+100 - กม.27+300 (เป็นตอนๆ) 08/05/2566 คค 06053/พ.1/e.47/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.22+900 (แยกสามเส้า) 08/05/2566 คค 06053/พ.1/e.46/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 จ้างเหมารื้อย้ายและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 24 ตอนหัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.311+800 - กม.312+000 (LT.) และกม.313+600 - กม.314+300 (LT.) 08/05/2566 636/-/66/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.22+900 (แยกสามเส้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2566 คค 06053/พ.1/e.44/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+100 - กม.27+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2566 คค 06053/พ.1/e.45/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ช่วงเดือน (มกราคม-มีนาคม พ.ศ 2566) 18/04/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+200 - กม.39+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2566 คค 06053/พ.1/e.39/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 186 ตัน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/149 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566 10/04/2566 636/60/66/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2566 คค 06053/พ.1/e.42/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 321 รายการ