f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน (ท่อ RSC dia. 2 1/2) รหัสงาน 21530 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+200 (LT.) 16/09/2565 636/-/65/314 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+100 (เป็นตอนๆ) 08/09/2565 636/-/65/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/301 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 07/09/2565 636/60/65/301 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน (ท่อ RSC dia. 2 1/2) รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.10+550 - กม.10+935 07/09/2565 636/-/65/300 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอนศิวาลัย - สำโรงเกีรยติ ระหว่าง กม.5+125 - กม.5+325 24/08/2565 636/-/65/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 17 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/45/65/283 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 19/08/2565 636/45/65/283 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.18+150 - กม.19+750 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/08/2565 ศก.2/26/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารห้องอาบน้ำสำหรับบริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกันทรลักษ์ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง บริเวณ กม.319+900 (ด้านซ้ายทาง) 16/08/2565 636/-/65/279 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่และภูมิทัศน์ทางหลวง หมวดทางหลวงภูเงิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง บริเวณ กม.50+430 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/08/2565 636/-/65/277 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า (รหัสงาน 21200 งานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.18+200 - กม.18+865 (LT., RT.) 26/07/2565 636/-/65/263 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+814 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+971 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 12/07/2565 ศก.2/25/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2565 ตามใบเช่าเลขที่ 636/-/65/256 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 20/07/2565 636/-/65/256 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน กม.0+412 (บริเวณแยก อส.) 20/07/2565 636/-/65/256 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 636/-/65/233 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 17/06/2565 636/-/65/233 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 253 รายการ