f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/27 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 22/02/2567 636/30/67/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 636/60/67/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 บนทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ช่วง กม.7+260 - กม.7+480 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2567 636/-/67/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/60/67/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 27 รายการ 20/02/2567 636/40/67/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,041,450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/-/67/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2567 636/35/67/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 636/60/67/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 636/40/67/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 15/02/2567 636/40/67/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2567 636/60/67/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2567 636/40/67/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร 01/02/2567 636/35/67/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 636/60/67/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 69 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 636/60/67/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,736 รายการ