f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีขาว High Intensity Prismatic Grade ขนาด 30 นิ้ว 21/01/2565 636/60/65/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 7 แอมป์ 21/01/2565 636/45/65/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 20/01/2565 636/60/65/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 13 รายการ 20/01/2565 636/60/65/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Rapid Test จำนวน 150 ชุด 18/01/2565 636/85/65/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 18/01/2565 636/40/65/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2565 636/35/65/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 13/01/2565 636/45/65/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 13/01/2565 636/40/65/84 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ 13/01/2565 636/60/65/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 12/01/2565 636/40/65/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 12/01/2565 636/40/65/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.1+050 (ด้านขวาทาง) 11/01/2565 636/-/65/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 11 รายการ 11/01/2565 636/60/65/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 24 รายการ 10/01/2565 636/60/65/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,049 รายการ