f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2565 636/35/65/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามใบเช่าเลขที่ 636/-/65/278 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 11/08/2565 636/-/65/278 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2565 ตามใบเช่าเลขที่ 636/-/65/320 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 26/09/2565 636/-/65/320 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ 21/09/2565 636/40/65/317 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 5 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/316 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 โดย 20/09/2565 636/60/65/316 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 23 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/315 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 19/09/2565 636/60/65/315 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน (ท่อ RSC dia. 2 1/2) รหัสงาน 21530 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+200 (LT.) 16/09/2565 636/-/65/314 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/45/65/313 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 15/09/2565 636/45/65/313 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 10 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/312 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 14/09/2565 636/60/65/312 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/309 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 13/09/2565 636/60/65/309 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 26 รายการ 13/09/2565 636/40/65/310 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 636/60/65/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 636/60/65/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอนนากระแซง - บ้านดวน ที่ กม.20+250 (ด้านซ้ายทาง) 09/09/2565 636/-/65/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+100 (เป็นตอนๆ) 08/09/2565 636/-/65/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,291 รายการ