f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงภูเงิน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.16+150 (ด้านซ่้ายทาง) ตามใบสั่งจ้าง 636/-/65/248 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 05/07/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.2/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 636/60/62/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 636/40/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 วัสดุสำนักงานจำนวน 36 รายการ 30/11/2561 636/40/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 โครงการ ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 22/11/2561 636/60/62/43 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ