f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+175 - กม.23+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 ศก.2/6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
32 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
33 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 ศก.2/2/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
34 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
35 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
36 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+820 - กม.38+570 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/27/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
37 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/05/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/26/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 221 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.0+480 - กม.1+207 (RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2562 ศก.2/25/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
39 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
40 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.6+390 - กม.8+035 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/24/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
41 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2562 ศก.2/23/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
42 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/01/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
43 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 11/02/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
44 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร 12/12/2561 ศก.2/19/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 31 ถึง 44 จาก 44 รายการ