f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ 25/02/2564 636/60/64/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/02/2564 636/60/64/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายกา 24/02/2564 636/40/64/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 636/35/64/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 23/02/2564 636/-/64/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 22/02/2564 636/-/64/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.45+500 (ด้านขวาทาง) 22/02/2564 636/-/64/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 196 ตัน 19/02/2564 636/60/64/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 18/02/2564 636/60/64/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 18/02/2564 636/40/64/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 17/02/2564 636/40/64/104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 15/02/2564 636/60/64/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า ปูพื้น Concrete slab block จำนวน 142.43 ตร.ม. 15/02/2564 636/-/64/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 636/60/64/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงภูเงิน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.12+200 (ด้านซ้ายทาง) 09/02/2564 636/-/64/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 710 รายการ