f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2563 636/35/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 วัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 20 รายการ 13/07/2563 636/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 14 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/22 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 09/07/2563 636/30/63/32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จุ 50 กก. จำนวน 45 ถุง 08/07/2563 636/60/63/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 จ้างผลิตป้ายไวนิล งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (รหัสงาน 21630) 08/07/2563 636/-/63/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 2 รายการ 02/07/2563 636/60/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2563 636/70/63/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 03/07/2563 636/60/63/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/23 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 30/06/2563 636/30/63/31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 3 รายการ 02/07/2563 636/60/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุอุปกรณืไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 02/07/2563 636/45/63/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อRouter TP-LINK (Archer A10) Wireless AC2600 01/07/2563 636/40/63/215 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 01/07/2563 636/-/63/214 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2563 636/35/63/23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 24/06/2563 636/60/63/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 488 รายการ