f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.57+700 - กม.91+210 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 13/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.54+800 - กม.61+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.326+542 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 02/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+000 - กม.26+880 ปริมาณงาน 34,446 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+670 - กม.8+600 ปริมาณงาน 35,370 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.42+800 - กม.52+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,200 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.32+251 - กม.36+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 35,541 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 119 รายการ