f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2565 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2565 106,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ตามใบเช่าเลขที่ 636/-/65/278 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 11/08/2565 10,755.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน 2565 ตามใบเช่าเลขที่ 636/-/65/320 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 26/09/2565 14,291.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ 21/09/2565 46,714.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 5 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/316 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 โดย 20/09/2565 65,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 23 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/315 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 19/09/2565 17,987.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน (ท่อ RSC dia. 2 1/2) รหัสงาน 21530 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.4+200 (LT.) 16/09/2565 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/45/65/313 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 15/09/2565 9,009.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 10 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/312 ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 14/09/2565 17,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/309 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 13/09/2565 460,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 26 รายการ 13/09/2565 21,726.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 480,822.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 47 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/65/307 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 09/09/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอนนากระแซง - บ้านดวน ที่ กม.20+250 (ด้านซ้ายทาง) 09/09/2565 18,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,334 รายการ