f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 21 รายการ 25/02/2564 189,233.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 25 รายการ 25/02/2564 309,768.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายกา 24/02/2564 6,891.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 82,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 23/02/2564 10,245.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 22/02/2564 13,782.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ที่ กม.45+500 (ด้านขวาทาง) 22/02/2564 11,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 196 ตัน 19/02/2564 470,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 20 รายการ 18/02/2564 20,192.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 18/02/2564 10,167.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ 17/02/2564 14,392.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 6 รายการ 15/02/2564 36,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า ปูพื้น Concrete slab block จำนวน 142.43 ตร.ม. 15/02/2564 17,091.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 15/02/2564 321,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงภูเงิน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.12+200 (ด้านซ้ายทาง) 09/02/2564 30,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 785 รายการ